Đặt hàng

0
Giỏ của bạn

Món đã chọn

    Chưa có món nào trong giỏ

Thông tin khách hàng

Phí vận chuyển: 0 VNĐ

Tổng tiền: 0 VNĐ

TRÀ TRÁI CÂY TƯƠI

Trà trái cây cầu vồng size S ( gift)

0 đ

+

Trà trái cây cầu vồng size M

58.000 đ

+

Trà trái cây cầu vồng

58.000 đ

+

Trà trái cây cầu vồng size L

68.000 đ

+

Lục trà cam

48.000 đ

+

Trà trái cây đặc biệt Size S (Gift)

0 đ

+

Trà trái cây đặc biệt size M

58.000 đ

+

Lục trà chanh dây

48.000 đ

+

Trà trái cây đặc biệt size L

68.000 đ

+

Lục trà cam size S

38.000 đ

+

Lục trà cam size M

48.000 đ

+

Lục trà cam size L

58.000 đ

+

Lục trà chanh dây size S

38.000 đ

+

Lục trà chanh dây size M

48.000 đ

+

Lục trà chanh dây size L

58.000 đ

+

Phiếu Voucher Trà đào

0 đ

+

Lục trà tắc

28.000 đ

+

Lục trà tắc size M

38.000 đ

+

Lục trà tắc size L

48.000 đ

+

Lục trà tắc size S

28.000 đ

+

Lục trà chanh

28.000 đ

+

Lục trà chanh size S

28.000 đ

+

Lục trà chanh size M

38.000 đ

+

Lục trà chanh size L

48.000 đ

+

Trà trái cây đặc biệt Size S (Gift)

0 đ

+

Trà trái cây đặc biệt

58.000 đ

+

Đá

ICE 0%

0 đ

+

ICE 50%

0 đ

+

ICE 100%

0 đ

+

TRÀ TRÁI CÂY

Trà đào (Chai)

45.000 đ

+

Trà đào size S

45.000 đ

+

Trà đào size M

55.000 đ

+

Trà đào size L

65.000 đ

+

Trà Táo size S

45.000 đ

+

Trà Táo size M

55.000 đ

+

Trà Táo size L

65.000 đ

+

Trà Xoài size S

45.000 đ

+

Trà Xoài size M

55.000 đ

+

Trà Xoài size L

65.000 đ

+

Trà thạch tắc chanh

58.000 đ

+

Trà thạch chanh dây

58.000 đ

+

Trà vải

58.000 đ

+

Trà vải (M)

58.000 đ

+

Trà vải (L)

68.000 đ

+

Trà dâu đặc biệt

55.000 đ

+

Trà dâu đặc biệt (M)

55.000 đ

+

Trà dâu đặc biệt (L)

65.000 đ

+

Trà thạch dâu đặc biệt

65.000 đ

+

Trà thạch dâu đặc biệt (M)

55.000 đ

+

Trà Thạch dâu đặc biệt (L)

65.000 đ

+

Trà Vải (S)

48.000 đ

+

Trà thạch tắc chanh (L)

58.000 đ

+

Trà thạch tắc chanh (M)

48.000 đ

+

Trà thạch chanh dây (L)

58.000 đ

+

Trà thạch chanh dây (M)

48.000 đ

+

Trà dâu đặc biệt (S)

45.000 đ

+

Trà Xoài (Chai)

45.000 đ

+

Trà Táo (Chai)

45.000 đ

+

Trà đào

45.000 đ

+

Trà Táo

45.000 đ

+

Trà Xoài

45.000 đ

+

Trà Táo Gừng

48.000 đ

+

Trà Thạch Vải

68.000 đ

+

Trà Thạch Vải (L)

68.000 đ

+

Trà Thạch Vải (M)

58.000 đ

+

Đường

Sugar 0%

0 đ

+

Sugar 30%

0 đ

+

Sugar 60%

0 đ

+

Sugar 100%

0 đ

+

More Sugar

0 đ

+

Side ADD

Thạch Dừa

10.000 đ

+

Trân Châu

10.000 đ

+

Thạch Chanh

10.000 đ

+

Nha Đam

10.000 đ

+

Hạt Chia

10.000 đ

+

TP Xoài

10.000 đ

+

TP Kem Chesse

15.000 đ

+

Trân châu trắng

10.000 đ

+

TP Vải

10.000 đ

+

TRÀ KEM NGỌT

Trà đen Macchiato size S

45.000 đ

+

Trà đen Macchiato size M

55.000 đ

+

Lục trà Macchiato size S

45.000 đ

+

Lục trà Macchiato size M

55.000 đ

+

Trà đào Macchiato size S

58.000 đ

+

Trà đào Macchiato size M

68.000 đ

+

Trà xoài Macchiato size S

58.000 đ

+

Trà xoài Macchiato size M

68.000 đ

+

Trà đen Macchiato

45.000 đ

+

Lục trà Macchiato

45.000 đ

+

Trà đào Macchiato

58.000 đ

+

Trà xoài Macchiato

58.000 đ

+

TRÀ ĐÁ XAY

Kiwi dầm

65.000 đ

+

Táo dầm

58.000 đ

+

Xoài dầm

58.000 đ

+

Xoài đá xay

58.000 đ

+

Kiwi đá xay

65.000 đ

+

Mãng cầu xay

58.000 đ

+

SODA TRÁI CÂY

Soda Đào & Xoài size S

55.000 đ

+

Soda Đào & Xoài size M

65.000 đ

+

Soda Xoài & Chanh dây size S

45.000 đ

+

Soda Xoài & Chanh dây size M

55.000 đ

+

Soda Táo & Chanh size S

55.000 đ

+

Soda Táo & Chanh size M

65.000 đ

+

Soda Đào & Xoài

55.000 đ

+

Soda Xoài & Chanh dây

45.000 đ

+

Soda Táo & Chanh

55.000 đ

+

TRÀ SỮA

Trà sữa truyền thống size S

30.000 đ

+

Trà sữa truyền thống size M

35.000 đ

+

Trà sữa truyền thống size L

45.000 đ

+

Trà sữa ngọc trai size S

40.000 đ

+

Trà sữa ngọc trai size M

45.000 đ

+

Trà sữa ngọc trai size L

55.000 đ

+

Trà sữa Matcha size S

45.000 đ

+

Trà sữa Matcha size M

55.000 đ

+

Trà sữa Matcha size L

65.000 đ

+

Trà sữa Cacao size S

35.000 đ

+

Trà sữa Cacao size M

45.000 đ

+

Trà sữa Cacao size L

55.000 đ

+

Trà sữa Caramel size S

35.000 đ

+

Trà sữa Caramel size M

45.000 đ

+

Trà sữa Caramel size L

55.000 đ

+

Trà sữa đậu đỏ size S

35.000 đ

+

Trà sữa đậu đỏ size M

45.000 đ

+

Trà sữa đậu đỏ size L

55.000 đ

+

Trà sữa Matcha đậu đỏ size S

48.000 đ

+

Trà sữa Matcha đậu đỏ size M

58.000 đ

+

Trà sữa Matcha đậu đỏ size L

68.000 đ

+

Trà sữa xoài

48.000 đ

+

Trà sữa xoài (S)

48.000 đ

+

Trà sữa xoài

58.000 đ

+

Trà sữa xoài (M)

58.000 đ

+

Trà Sữa Xoài (L)

68.000 đ

+

Trà sữa xoài

48.000 đ

+

Trà sữa truyền thống

30.000 đ

+

Trà sữa ngọc trai

40.000 đ

+

Trà sữa Matcha

45.000 đ

+

Trà sữa Cacao

35.000 đ

+

Trà sữa Caramel

35.000 đ

+

Trà sữa đậu đỏ

35.000 đ

+

Trà sữa Matcha đậu đỏ

48.000 đ

+

TRÀ NGUYÊN CHẤT

Trà đen size S

30.000 đ

+

Trà đen size M

35.000 đ

+

Trà đen size L

45.000 đ

+

Lục trà size S

30.000 đ

+

Lục trà size M

35.000 đ

+

Lục trà size L

45.000 đ

+

Trà đen

30.000 đ

+

Lục trà

30.000 đ

+

Đồ Uống Nóng

Sago Nếp Cẩm size S

35.000 đ

+

Sago Nếp Cẩm size M

45.000 đ

+

Sago Đậu Đỏ Size S

35.000 đ

+

Sago Đậu Đỏ Size M

45.000 đ

+

Trà Gừng Size S

30.000 đ

+

Trà Gừng Size M

40.000 đ

+

Matcha Sago Nếp Cẩm Size S

35.000 đ

+

Matcha Sago Nếp Cẩm Size M

45.000 đ

+

Trà Táo Gừng Size S

35.000 đ

+

Trà Táo Gừng Size M

45.000 đ

+

Trà trái cây cầu vồng size M ( Hot)

58.000 đ

+

Trà trái cây đặc biệt size M ( Hot)

58.000 đ

+

Trà đen size S ( Hot )

30.000 đ

+

Trà đen size M ( Hot )

35.000 đ

+

Lục trà size S ( Hot )

30.000 đ

+

Lục trà size M ( Hot )

35.000 đ

+

Trà đào size S ( Hot )

45.000 đ

+

Sago Nếp Cẩm

45.000 đ

+

Trà đào size M ( Hot )

55.000 đ

+

Trà Táo size S ( Hot )

45.000 đ

+

Trà Táo size M ( Hot )

55.000 đ

+

Sago Đậu Đỏ

45.000 đ

+

Trà sữa truyền thống size S ( Hot )

30.000 đ

+

Trà sữa ngọc trai size S ( Hot )

40.000 đ

+

Trà sữa Matcha size S ( Hot )

45.000 đ

+

Trà sữa Cacao size S ( Hot )

35.000 đ

+

Trà sữa Caramel size S ( Hot )

35.000 đ

+

Trà sữa đậu đỏ size S ( Hot )

35.000 đ

+

Trà sữa Matcha đậu đỏ size S ( Hot )

48.000 đ

+

Trà sữa truyền thống size M ( Hot )

35.000 đ

+

Trà sữa ngọc trai size M ( Hot )

45.000 đ

+

Trà Gừng

45.000 đ

+

Matcha Sago Nếp Cẩm

45.000 đ

+

Trà sữa Matcha size M ( Hot )

55.000 đ

+

Trà sữa Cacao size M ( Hot )

45.000 đ

+

Trà sữa Caramel size M ( Hot )

45.000 đ

+

Trà sữa đậu đỏ size M ( Hot )

45.000 đ

+

Trà sữa Matcha đậu đỏ size M ( Hot )

58.000 đ

+

Nguyên Liệu Câp 2

NL Bột Sữa

0 đ

+

NL Trà Đen

0 đ

+

NL Trà Xanh

0 đ

+

NL Caramel

0 đ

+

Nguyên Liệu Câp 1

NL Trà Sữa Pha Sẵn

0 đ

+

NL Bột Cacao

0 đ

+

NL Bột Matcha

0 đ

+

NL Đậu Đỏ

0 đ

+

NL Mứt Đào

0 đ

+

NL Mứt Kiwi

0 đ

+

NL Mứt Táo

0 đ

+

NL Mứt Xoài

0 đ

+

NL Trà Đen Pha Sẵn

0 đ

+

NL Trà Trái Cây Pha Sẵn

0 đ

+

NL Trà xanh pha sẵn

0 đ

+

Khác

Ống Hút Inox

68.000 đ

+

TRÀ DETOX

Trà giấm nho detox

65.000 đ

+

Trà giấm táo mật ong

65.000 đ

+

Trà dấm nho detox (L)

65.000 đ

+

Trà dấm nho detox (M)

55.000 đ

+

Trà dấm táo mật ong (L)

65.000 đ

+

Trà dấm táo mật ong (M)

55.000 đ

+

COMBO

COMBO MANGO 69K

69.000 đ

+

COMBO MANGO 99K

99.000 đ

+

Bingsu

Mango Cheesecake Bingsu

118.000 đ

+

Salted caramel milktea Bingsu

118.000 đ

+

Mini Salted caramel milktea Bingsu

89.000 đ

+

Mini Mango Cheesecake Bingsu

89.000 đ

+

Choco Bomb Bingsu

138.000 đ

+

BÁNH

Coco Mango Waffle

88.000 đ

+

Berries Waffle

78.000 đ

+

Banana Caramel Waffle

78.000 đ

+

Bánh Cookies

55.000 đ

+